Mỗi lời bạn nói ra đã là một câu văn. Sinh viên khoa văn, khoa sử, khoa triết không những phải biết viết báo, mà còn phải viết hay.

Trong Nghiệp đoàn báo chí, chúng tôi đào tạo các sinh viên làm người viết báo, từ người chưa biết viết một bài báo bao giờ, nghĩa là từ con số 0 cho đến những người trưởng thành lão luyện trong nghề.

Bạn phải tập cách diễn đạt. Nếu không viết thì khó mà diễn đạt được. Hoặc, đã viết rồi thì người biên tập tờ báo sẽ giúp bạn hiệu chỉnh bài văn, để cho bạn diễn đạt tốt hơn trong lần sau.

 

Bài viết được tiếp tục được cập nhật…