Hiệu trưởng ngang ngược, chiếm lòng đường 3 ngày làm đám cưới cho con gái

59320183_418498352315406_5811999192905678848_n.jpg

Vũ Văn Thành, hiệu trưởng trường tiểu học Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ngang nhiên dựng rạp choán hết lòng đường, dài hơn đoàn tàu Thống nhất để tổ chức đám cưới cho con gái và hát hò nhậu nhẹt suốt 3 ngày đêm.

Continue reading “Hiệu trưởng ngang ngược, chiếm lòng đường 3 ngày làm đám cưới cho con gái”

Advertisements