Luật sư Võ Thành Quyết được gài vào tòa để lái Hồ Duy Hải vào án tử hình.

Một luật sư Hồng Kông. Ảnh: https://www.hkba.org/
Một luật sư Hồng Kông. Ảnh: https://www.hkba.org/

Ông Trần Đình Thu, luật gia, cho rằng Võ Thành Quyết là công an tỉnh Long An, là luật sư được gài vào để đưa Hồ Duy Hải để đưa Hồ Duy Hải vào án tử hình. Xem ảnh chụp màn hình bài viết của ông Trần Đình Thu.

Untitled

“Theo quy định thì khi gia đình đã thuê luật sư riêng rồi thì luật sư chỉ định (Võ Thành Quyết) phải rút nhưng ông này quyết không rút và ra tòa gần như để buộc tội thân chủ (Hồ Duy Hải).”– ông Trần Đình Thu cho biết thêm.

Tiếp tục đọc “Luật sư Võ Thành Quyết được gài vào tòa để lái Hồ Duy Hải vào án tử hình.”