Truy tìm được danh tính và hình ảnh người nhà ông Nguyễn Hữu Linh

Đã tìm được gia đình, họ hàng hang hốc nhà “Linh Nựng”. Giá mà từ đầu y đừng có chạy án thì con cái y không bị như hôm nay. Vợ y- Trần Thị Thanh Tân và con y – Nguyễn Hữu Tín giờ không dám ngẩng mặt lên với đời, bởi họ đã không biết can ngăn người chồng- người bố đi vào con đường tà đạo.

Tiếp tục đọc “Truy tìm được danh tính và hình ảnh người nhà ông Nguyễn Hữu Linh”