Trưng cầu dân ý: Trả lại tên cho đại học Văn Khoa Sài Gòn

Hiện nay, tất cả những người yêu nước đều không ai gọi “Thành phố Hồ Chí Minh” mà tất cả đều đang gọi là “Sài Gòn”. Cũng vậy, những thành viên chủ chốt của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đều gọi là Đại học Văn Khoa Sài Gòn.

WhatsApp Image 2018-11-27 at 07.10.04.jpeg

Tiếp tục đọc “Trưng cầu dân ý: Trả lại tên cho đại học Văn Khoa Sài Gòn”