Trí tuệ Việt, công nghệ Việt: Điện thoại Vinsmart gắn main Con Hổ của Trung Quốc!

Ảnh cắt từ clip. Bảng mạch của điện thoại Vinsmart quên chưa bóc tem Con Hổ của Trung Quốc
Ảnh cắt từ clip. Bảng mạch của điện thoại thông minh quên chưa bóc tem Con Hổ của Trung Quốc

Dân chúng đang được vận động để tin các điện thoại thông minh Vinsmart và Bphone là sản phẩm 100% do người Việt làm ra…Cũng giống như quốc hội là do dân bầu. Ấy vậy mà khi tháo main của Vinsmart ra xem, thấy lộ rõ nhãn hiệu Con Hổ của Trung Quốc. Nào thì trí tuệ, công nghệ Việt, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục đọc “Trí tuệ Việt, công nghệ Việt: Điện thoại Vinsmart gắn main Con Hổ của Trung Quốc!”