Cán bộ phòng tham mưu tỉnh Khánh Hòa rủa dân Nha Trang chết bớt đi

Dưới hình là  Đặng Hoàng Việt – văn thư phòng tham mưu tỉnh Khánh Hòa. Lý do lên sóng là anh này rủa Dân Nha Trang chết bớt đi.

46768385_203843280506224_7085799902063624192_o.jpg

Tiếp tục đọc “Cán bộ phòng tham mưu tỉnh Khánh Hòa rủa dân Nha Trang chết bớt đi”