Qũy Phan Châu Trinh ngừng hoạt động, quỹ Lương Kim Định ra đời.

 

Phan Châu Trinh ( 1872, Quảng Nam- 1926, Sài Gòn)
Phan Châu Trinh ( 1872, Quảng Nam- 1926, Sài Gòn)

Vừa qua, nghe tin bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố ngừng hoạt động toàn quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, có nhiều người buồn. Buồn vì đây là một quỹ lâu năm ( 2013-2019), buồn vì quỹ xin được rất nhiều tiền tài trợ nhưng lại sụp đổ quá lãng xẹt. Tuy nhiên ở phía cuối đường hầm, ánh sáng được lói ra chiếu rọi từ quỹ văn hiến Lương Kim Định. Tiếp tục đọc “Qũy Phan Châu Trinh ngừng hoạt động, quỹ Lương Kim Định ra đời.”