Ly hôn người vợ đầu ấp tay gối để lấy gái chân dài, đạo đức của thứ trưởng tài chính Huỳnh Quang Hải

Untitled.png

Ca sĩ phòng trà Đinh Hiền Anh, vợ hai của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải kể rằng anh Hải và ả đã yêu nhau 5 năm và mới tiến tới hôn nhân tháng vừa rồi. Trong khi đó,  Thứ trưởng Hải mới ly hôn người vợ đầu ấp tay gối chưa được 2 năm. Điều đó chứng tỏ, Hải đã  ngoại tình với em chân dài  ngay hồi còn đang chung sống với vợ cũ.

Tiếp tục đọc “Ly hôn người vợ đầu ấp tay gối để lấy gái chân dài, đạo đức của thứ trưởng tài chính Huỳnh Quang Hải”