Nườm nượp rủ nhau, cúi lưng đi xin sự giả dối.

51308485_115306486229746_433609177965789184_n.jpg

Chùa Phúc Khánh, đêm 14, mỗi suất 200 000 đồng. Tổng thu 28 tỉ đồng cho 14 vạn suất cầu xin. Những con người ấy chầu chực mới được xin, bỏ tiền mua suất được xin nghe ban phát bố thí cho chút hy vọng về một tương lai bấp bênh có thể vì lòng thành phủ phục mà có thể có bớt chút nào đen tối. Tiếp tục đọc “Nườm nượp rủ nhau, cúi lưng đi xin sự giả dối.”