Hiệp định CPTPP có giúp nông dân thoát cảnh đói nghèo?

Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo cần hiểu rõ lý do làm nông dân nghèo đói.

Nông dân Thái Lan. Bản quyền ảnh: Bilaterals.org
Nông dân Thái Lan. Bản quyền ảnh: Bilaterals.org

  Tiếp tục đọc “Hiệp định CPTPP có giúp nông dân thoát cảnh đói nghèo?”