Qũy Phan Châu Trinh ngừng hoạt động, quỹ Lương Kim Định ra đời.

 

Phan Châu Trinh ( 1872, Quảng Nam- 1926, Sài Gòn)
Phan Châu Trinh ( 1872, Quảng Nam- 1926, Sài Gòn)

Vừa qua, nghe tin bà Nguyễn Thị Bình tuyên bố ngừng hoạt động toàn quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, có nhiều người buồn. Buồn vì đây là một quỹ lâu năm ( 2013-2019), buồn vì quỹ xin được rất nhiều tiền tài trợ nhưng lại sụp đổ quá lãng xẹt. Tuy nhiên ở phía cuối đường hầm, ánh sáng được lói ra chiếu rọi từ quỹ văn hiến Lương Kim Định. Tiếp tục đọc “Qũy Phan Châu Trinh ngừng hoạt động, quỹ Lương Kim Định ra đời.”

Qũy văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động

Bà Nguyễn Thị Bình
Bà Nguyễn Thị Bình

Vào ngày 20 tháng 02 năm 2019, Qũy văn hóa Phan Châu Trinh một thời lừng lẫy đã ngừng hoạt động. Bà Nguyễn Thị Bình- cựu phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- cựu lãnh tụ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố như vậy trong một thông báo gửi đến cộng đồng kèm theo chữ ký. Tiếp tục đọc “Qũy văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động”