Nạn đa thê của vua chúa Việt Nam bắt đầu từ thời nhà Đinh và kết thúc ở thời nhà Sản.

Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum ngoại tình với vợ của bạn
Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum ngoại tình với vợ của bạn

Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Đinh, sử thần Lê Văn Hưu bình rằng: Trời đất cùng che chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi, mới sinh thành muôn vật, nảy nở mọi loài, cũng như hoàng hậu sánh với ngôi vua, cho nên mới có thể đứng đầu tiêu biểu cho nội cung, tác thành cho thiên hạ. Sử thần Lê Văn Hưu trách rằng, từ xưa mỗi vua chỉ lập hoàng hậu một người để chủ việc nội trị mà thôi, đến thời Đinh Tiên Hoàng thì bắt đầu sa đọa, một ông lập đến năm bà.

Tiếp tục đọc “Nạn đa thê của vua chúa Việt Nam bắt đầu từ thời nhà Đinh và kết thúc ở thời nhà Sản.”