Người Việt xót thương cho Đoàn Thị Hương

Khuôn mặt thất thần của Đoàn Thị Hương hôm 14/3 khi ra toà mà không được phóng thích. Trong khi cô gái Indonesia thì được trả tự do nhờ đàm phán và thoả thuận với Malaysia.

Continue reading “Người Việt xót thương cho Đoàn Thị Hương”

Advertisements