Ai chịu trách nhiệm bán xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ gạo cho nông dân Việt Nam?

 

anh-canh-dong-lua_044838182.jpgXuất khẩu gạo của Việt Nam mỗi năm đạt doanh số khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, vậy ở Việt Nam ai chịu trách nhiệm điều hành xuất khẩu gạo? Tiếp tục đọc “Ai chịu trách nhiệm bán xuất khẩu 3 tỷ đô la Mỹ gạo cho nông dân Việt Nam?”