Chính phủ kiến tạo nhìn từ việc tăng giá điện

58583859_1272137569619472_4035541684954595328_o.jpg

Nhà giáo Đặng Đăng Phước gửi đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam
Note: Nhân đọc Quyết định về giá bán lẻ điện được đóng dấu MẬT của chính phủ Việt Nam, tôi có đôi điều thắc mắc!

Continue reading “Chính phủ kiến tạo nhìn từ việc tăng giá điện”

Advertisements