Bán cảng Quy Nhơn, bí thư tỉnh ủy Bình Định vẫn chối là tôi không biết.

Bán cảng Qui Nhơn ! Xây chùa 800 tỷ Việt Nam đồng. Cầu nguyện quốc thái dân an. Vợ đẹp con du học Mỹ có việc làm yên ổn, bản thân hạ cánh an toàn thành người tử tế.

Tiếp tục đọc “Bán cảng Quy Nhơn, bí thư tỉnh ủy Bình Định vẫn chối là tôi không biết.”