Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải: “Việt Nam cần có luật bầu cử mới.”

Untitled.png

Dẫn việc bà đại biểu quốc hội Châu Thị Nga mua ghế quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô-la…tiến sĩ Nguyễn Văn Khải yêu cầu Việt Nam phải có luật bầu cử mới.

Tiếp tục đọc “Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải: “Việt Nam cần có luật bầu cử mới.””