Hậu biểu tình phản đối thu hồi đất bãi rác Nam Sơn: chính quyền đền bù cho dân với giá hợp lý.

Xe chở rác bị dân chúng chặn không cho đổ rác lộ thiên
Xe chở rác bị dân chúng chặn không cho đổ rác lộ thiên

Sau khi biểu tình phản đối thu hồi đất bãi rác Nam Sơn, chính quyền huyện Sóc Sơn và Hà Nội đã phải chấp nhận đền bù cho người dân với giá hợp lý, người dân cũng đã tháo chướng ngại vật cho xe chở rác vào bãi tập kết. Kết quả này có được là do đoàn kết đấu tranh của bà con nhân dân. Nhà tranh đấu Nguyễn Văn Đề ở Hà Nội cho biết. Tiếp tục đọc “Hậu biểu tình phản đối thu hồi đất bãi rác Nam Sơn: chính quyền đền bù cho dân với giá hợp lý.”

Advertisements