Án oan tra tấn, nhục hình 7 người trong một gia đình

Ông Nguyễn Văn Chiến
Ông Nguyễn Văn Chiến

Ông Nguyễn Văn Chiến, một trong số 8 nạn nhân bị thảm kịch từ cái đêm 26/7/1979 chụp lên cuộc đời ông. Ông Chiến bị bắt oan cùng với chị ruột, em ruột của mình. Vợ của ông cũng bị bắt, cha mẹ vợ, em vợ của ông cũng bị bắt, anh rể của ông cũng bị bắt. Nghĩa là 7 người thân trong gia đình ông đều bị bắt oan về một tội tày đình do người khác gây ra bằng tra tấn, nhục hình.

Tiếp tục đọc “Án oan tra tấn, nhục hình 7 người trong một gia đình”