BPhone của Nguyễn Tử Quảng: công nghệ Tàu khoác áo đại học Bách Khoa Hà Nội

Kiến văn của mình thật hạn hẹp, mình chưa từng trông thấy một ai xài Bphone, các bạn mình cũng vậy. Vậy mà Bkav hùng hổ tuyên bố là bán được 10 000 cái Bphone cho dân Việt Nam trong 3 tháng đầu.

bphone-3-black-400x460.png

Tiếp tục đọc “BPhone của Nguyễn Tử Quảng: công nghệ Tàu khoác áo đại học Bách Khoa Hà Nội”