Quảng Ninh: Cựu chiến binh tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Phúc- người viết đơn tố cáo
Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Phúc- người viết đơn tố cáo

Tóm tắt sự việc: Bác Nguyễn Trọng Phúc, cựu chiến binh của quân đội nhân dân Việt Nam chiến trường biên giới phía Bắc, đã được Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam cấp thẻ hơn 10 năm nay, gửi đơn tố cáo ông Hà Hùng Cường- nguyên Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp về hành vi vơ vét của công nghiêm trọng. Người cựu chiến binh tố cáo tham nhũng này lên trung ương và đã bị địa phương Quảng Ninh trả thù hèn hạ suốt 10 năm. Bác đã kêu oan đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và chúng tôi tiếp nhận đơn thư của bác. Tiếp tục đọc “Quảng Ninh: Cựu chiến binh tố cáo tham nhũng và bao che tham nhũng”

Advertisements