Qũy văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động

Bà Nguyễn Thị Bình
Bà Nguyễn Thị Bình

Vào ngày 20 tháng 02 năm 2019, Qũy văn hóa Phan Châu Trinh một thời lừng lẫy đã ngừng hoạt động. Bà Nguyễn Thị Bình- cựu phó chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- cựu lãnh tụ của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên bố như vậy trong một thông báo gửi đến cộng đồng kèm theo chữ ký. Tiếp tục đọc “Qũy văn hóa Phan Châu Trinh ngừng hoạt động”

Cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chủ trương giáo sư Chu Hảo bỏ đảng là đúng

Sau khi tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản Việt Nam, giáo sư Chu Hảo đến thăm cụ Nguyễn Thị Bình- cựu phó chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Bình nói với giáo sư Chu Hảo : “Em không phải nói gì hết, chị đọc rồi, chị biết hết rồi, chị ủng hộ em.

48373773_359920851439412_2759365515284578304_n.jpg
Bà Nguyễn Thị Bình. Ảnh : Thông tấn xã Việt Nam

 

Tiếp tục đọc “Cựu Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chủ trương giáo sư Chu Hảo bỏ đảng là đúng”