Bán máu của người lao động để cứu dự án PVTex 7000 tỷ

Nguyễn Sỹ Thanh
Nguyễn Sỹ Thanh

Để cứu dự án 7000 tỷ của mình, chủ tịch PVN tên là Nguyễn Sỹ Thanh đề xuất một phương án chẳng khác gì bán máu của người lao động cả nước: dùng quỹ phúc lợi xã hội. Ông Thanh đổ cho rằng đây là ý kiến của Bộ chính trị và Chính phủ.

Tiếp tục đọc “Bán máu của người lao động để cứu dự án PVTex 7000 tỷ”