Tiết lộ thú vị: Đại biểu quốc hội ăn sáng bằng cả tháng lương của người lao động

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng trao đổi với báo chí bên hành lang về việc ông đề xuất thu phí chia tay. Ảnh Đặng Chung- Báo Lao động
Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng trao đổi với báo chí bên hành lang về việc ông đề xuất thu phí chia tay. Ảnh Đặng Chung- Báo Lao động

“Chỉ bằng”- một cụm từ ví von lạnh lùng nhưng ẩn chứa muôn vàn tổn thương cay đắng!
Quan bác Nguyễn Quốc Hưng: ‘Phí chia tay chỉ bằng bữa ăn sáng’ 70.000 đến 130.000 đồng! Chỉ mới là chức quan thứ hạng làng nhàng thôi mà bác ăn sáng nhiều thế? Mỗi tháng riêng ăn sáng bác oánh chén từ 2,1 triệu đến 3,9 triệu sao?

Tiếp tục đọc “Tiết lộ thú vị: Đại biểu quốc hội ăn sáng bằng cả tháng lương của người lao động”

Nhân có kẻ đòi “phí chia tay” 3-5 USD khi xuất cảnh, kỹ sư Ngô Đồng Toản đề xuất thu “phí nói ngu”

Đại biểu quốc hội Nguyễn Quốc Hưng đề xuất công dân khi ra nước ngoài thì đóng "phí chia tay" khoảng 3-5 USD để sử dụng vào một số công việc.
Đại biểu quốc hội Nguyễn Quốc Hưng đề xuất công dân khi ra nước ngoài thì đóng “phí chia tay” khoảng 3-5 USD để sử dụng vào một số công việc.

Nhân có kẻ đề xuất “phí chia tay” ở nghị trường quốc hội, kỹ sư Ngô S.Đồng Toản nhịn không được, đề xuất cũng phải thu phí nói ngu đối với các ông nghị để đảm bảo công bằng xã hội.

Tiếp tục đọc “Nhân có kẻ đòi “phí chia tay” 3-5 USD khi xuất cảnh, kỹ sư Ngô Đồng Toản đề xuất thu “phí nói ngu””