Lộ văn bản tổng cục 2 quân đội bắt ký giả Trương Duy Nhất?

 

Sau đây được coi là báo cáo của trung tướng Phạm Ngọc Hùng, tổng cục trưởng tổng cục 2 tình báo quân đội về Trương Duy Nhất. Đoạn cuối, tướng Hùng đề nghị bắt giữ công khai, minh bạch. Vụ án nhà báo Trương Duy Nhất mất tích đột ngột tại Thái Lan  đang dần dần  được làm sáng tỏ. Tiếp tục đọc “Lộ văn bản tổng cục 2 quân đội bắt ký giả Trương Duy Nhất?”