Đại tá công an khuyên thượng tá quân đội không nên viết kiểu “chửi cho sướng mồm”

Đại tá công an Nguyễn Như Phong
Đại tá công an Nguyễn Như Phong

Đại tá công an-nhà báo Nguyễn Như Phong khuyên thượng tá-nhà báo quân đội Nguyễn Văn Minh: “Anh Minh ạ. Anh có thể phê phán, anh có thể phân tích sự sai trái! Nhưng không nên viết theo kiểu “chửi cho sướng mồm”, gọi người ta là “nhãi ranh”. Xét về ảnh hưởng xã hội, chưa biết ai là “nhãi” đâu.”

Tiếp tục đọc “Đại tá công an khuyên thượng tá quân đội không nên viết kiểu “chửi cho sướng mồm””

Advertisements

Bắc Hà trong tôi! – Nhà báo, đại tá công an Nguyễn Như Phong

Trần Bắc Hà lúc còn sống. Ảnh: Nguyễn Như Phong
Trần Bắc Hà lúc còn sống. Ảnh: Nguyễn Như Phong

Nghe tin Bắc Hà mất, tôi không ngạc nhiên, bởi tôi biết anh bị trọng bệnh từ cách đây ngót chục năm… Sống được đến giờ là quá… lãi rồi. Tiếp tục đọc “Bắc Hà trong tôi! – Nhà báo, đại tá công an Nguyễn Như Phong”