Đánh nhau to: bà hiệu trưởng trường đại học Tân Tạo đòi kiện cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

 

Đặng Hoàng Yến và Trương Tấn Sang
Đặng Hoàng Yến và Trương Tấn Sang

Trên trang báo địa ốc phương Nam, Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch Công Ty Cổ Phần Năng lượng Tân Tạo, bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài chống lại cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vì khiến bà thiệt hại 2.5 tỷ Mỹ kim về lợi nhuận và đầu tư.

Tiếp tục đọc “Đánh nhau to: bà hiệu trưởng trường đại học Tân Tạo đòi kiện cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”