Cảnh sát giao thông thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh kết hợp với côn đồ để trấn lột người đi đường

Tổ phó Nguyễn Khánh Đạt
Tổ phó Nguyễn Khánh Đạt

Cảnh sát giao thông thị xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh đã thi hành sai luật không chịu nhận lỗi, lại còn để cho “côn đồ” ngang nhiên hành hung tài xế trước sự chứng kiến của Tổ Cảnh sát giao thông đang lúc làm việc. Tiếp tục đọc “Cảnh sát giao thông thị xã Kỳ Anh- Hà Tĩnh kết hợp với côn đồ để trấn lột người đi đường”