Chuyện chàng sinh viên khởi nghiệp: Khởi cái thành nghiệp ngay!

Nguyễn Đức Hạnh khi còn đang học ở Úc. Ảnh tư liệu
Nguyễn Đức Hạnh khi còn đang học ở Úc. Ảnh tư liệu

20 tuổi khởi nghiệp thành công, kiếm chục tỷ trong vài nốt nhạc. Đừng hỏi bí quyết gì mà hãy hỏi là con đồng chí nào.

Tiếp tục đọc “Chuyện chàng sinh viên khởi nghiệp: Khởi cái thành nghiệp ngay!”

Nguyễn Đức Hạnh con trai Nguyễn Đức Chung tác động xả lũ hồ Tây, cuốn trôi kết quả môi trường của chuyên gia Nhật?

Mẹ con Nguyễn Đức Hạnh
Mẹ con Nguyễn Đức Hạnh

Sông Tô Lịch, con sông chết nhiều chục năm. Khi chuyên gia Nhật giúp thử nghiệm làm sạch hàng tháng trời và đã có kết quả triển vọng thì Nguyễn Đức Hạnh- con ông Nguyễn Đức Chung là doanh nhân khởi nghiệp của công ty Trách nhiệm hữu hạn Arktic có liên quan với công ty Một thành viên Cấp Thoát nước đã tác động, lấy cớ nước Hồ Tây dâng cao quá phải xả, xả luôn cả thành quả thử nghiệm làm sạch nước sông mà chuyên gia Nhật gian khổ giúp dân thủ đô.

Tiếp tục đọc “Nguyễn Đức Hạnh con trai Nguyễn Đức Chung tác động xả lũ hồ Tây, cuốn trôi kết quả môi trường của chuyên gia Nhật?”