Rừng còn nhiều cây để chặt thì chả ai là lâm tặc cả.

Untitled.png

Các ông Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son đều là nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã bị bắt giam do phạm tội. Các ông này cùng với những ông như Đinh La Thăng đều là những quan chức cao cấp mà nếu chưa bị bắt thì đều có đạo đức trong sáng và nhân dân luôn luôn phải biết ơn. Tiếp tục đọc “Rừng còn nhiều cây để chặt thì chả ai là lâm tặc cả.”

Hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông vừa bị bắt tạm giam vì thương vụ mua bán AVG.

Nguyễn Bắc Son ( trái, đeo kính) và Trương Minh Tuấn ( phải, không đeo kính)
Nguyễn Bắc Son ( trái, đeo kính) và Trương Minh Tuấn ( phải, không đeo kính)

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan đến thương vụ mua bán AVG.

Tiếp tục đọc “Hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin – truyền thông vừa bị bắt tạm giam vì thương vụ mua bán AVG.”