Lâm vào cảnh nợ nần, báo L’humanité của đảng cộng sản Pháp có nguy cơ dẹp tiệm

Ảnh minh họa. Trang bìa báo L'Humanité". Martin BUREAU / AFP
Ảnh minh họa. Trang bìa báo L’Humanité”. Martin BUREAU / AFP

Trong suốt một thời gian dài, báo L’humanité ( dịch là Báo Nhân đạo) nhận nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào đầu óc thanh niên Pháp và thanh niên châu Âu. Năm nay, tờ báo Báo của đảng cộng sản Pháp lâm cảnh nợ nần và có nguy cơ phải dẹp tiệm nếu không được tiếp trợ.

Tiếp tục đọc “Lâm vào cảnh nợ nần, báo L’humanité của đảng cộng sản Pháp có nguy cơ dẹp tiệm”