Nữ sinh Ngô Minh Uyên và hành trình thoát khỏi nền báo chí tuyên truyền nhồi sọ

Tự diễn biến, tự chuyển hóa để phù hợp với sự tiến bộ là xu hướng tất yếu trong đời sống Việt Nam. Cô Ngô Minh Uyên- ngày xưa từng là thành viên của tổ chức dư luận viên do ông trùm dư luận viên Trần Nhật Quang thành lập nay  đã tự diễn biến, tự chuyển hóa.

47445601_107789670259050_7137550791941816320_n.jpg
Cô sinh viên Ngô Minh Uyên ngày còn bị Trần Nhật Quang nhồi sọ

 

Tiếp tục đọc “Nữ sinh Ngô Minh Uyên và hành trình thoát khỏi nền báo chí tuyên truyền nhồi sọ”