Nói về Ngô Đức Hành- một nhà báo chuyên nghề nói dối

Đăng lần đầu ngày 23 tháng 10 năm 2018- Cập nhật gần nhất ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Chân dung Ngô Đức Hành- một nhà báo bưng bô- chuyên viết những bài báo nịnh bợ cho giai cấp thống trị. Chưa trải qua một cuộc trưng cầu dân ý mà Ngô Đức Hành đã có kết quả trưng cầu dân ý trong tay để lừa dối nhân dân Việt Nam.

44576906_2108444312501593_8143688950234480640_n.jpg

Tiếp tục đọc “Nói về Ngô Đức Hành- một nhà báo chuyên nghề nói dối”