Bản ghi nhớ đối tác chiến lược giữa Nghiệp đoàn sinh viên VN và Nghiệp đoàn báo chí VN

partnership-relationship

Hôm nay, Chủ nhật, ngày 13 tháng 05 năm 2018

Chúng tôi gồm:

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam- Vietnamese Students’ Union và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam- Vietnamese Journalists’ Union. Tiếp tục đọc “Bản ghi nhớ đối tác chiến lược giữa Nghiệp đoàn sinh viên VN và Nghiệp đoàn báo chí VN”

Advertisements

Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn lao động độc lập

Không Có Tiêu Đề271-1

Chiếu theo công pháp quốc tế và những cam kết của chính phủ  Việt Nam đương nhiệm, tất cả mọi người dân tại Việt Nam đều được phép tự do thành lập nghiệp đoàn độc lập (trade union).

Tiếp tục đọc “Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn lao động độc lập”