Lê Phú Khải: Thử nghĩ về nghề báo

Ở Pháp hiện nay có 28.000 nhà báo (được cấp thẻ), trong đó chỉ có 15% nhà báo có bằng đại học báo chí do 8 trường đại học chuyên ngành báo chí đào tạo. Số còn lại, chủ yếu tốt nghiệp ở những trường đại học ngành khác! Ở nước ta và các nước khác tình hình cũng như vậy.

untitled14.png
Nhà báo Lê Phú Khải trong một lần phỏng vấn thủ tướng Võ Văn Kiệt

Continue reading “Lê Phú Khải: Thử nghĩ về nghề báo”

Advertisements

Bản ghi nhớ đối tác chiến lược giữa Nghiệp đoàn sinh viên VN và Nghiệp đoàn báo chí VN

partnership-relationship

Hôm nay, Chủ nhật, ngày 13 tháng 05 năm 2018

Chúng tôi gồm:

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam- Vietnamese Students’ Union và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam- Vietnamese Journalists’ Union. Continue reading “Bản ghi nhớ đối tác chiến lược giữa Nghiệp đoàn sinh viên VN và Nghiệp đoàn báo chí VN”

Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn lao động độc lập

Không Có Tiêu Đề271-1

Chiếu theo công pháp quốc tế và những cam kết của chính phủ  Việt Nam đương nhiệm, tất cả mọi người dân tại Việt Nam đều được phép tự do thành lập nghiệp đoàn độc lập (trade union).

Continue reading “Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn lao động độc lập”