Thái thượng hoàng của BOT Việt Nam

Ông Mai Tuấn Anh
Ông Mai Tuấn Anh

Đây là ông Mai Tuấn Anh- chủ tịch hội đồng thành viên VEC , người ký quyết định số 13 trao quyền cấm các phương tiện lưu thông cho các công ty con của VEC. Nghĩa là, ông Anh đứng sau buông rèm sai bảo Nguyễn Viết Tân – Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC). Tiếp tục đọc “Thái thượng hoàng của BOT Việt Nam”

Advertisements