Ai xử lý được vấn nạn ô nhiễm môi trường, tôi sẵn sàng hiến đất cho người đó!

Vĩnh Tân- Bình Thuận: Tro xỉ nhiệt điện khiến không khí đầy bụi, nguồn nước và hệ động thực vật biến dạng, đời sống người dân đảo lộn, bệnh tật gia tăng. Đây là nơi xảy ra vụ nhân dân chặn quốc lộ đầu tiên ( năm 2015) trong cả nước  để phản đối ô nhiễm môi trường.

48393565_10212483295109921_7603942699363729408_o.jpg

Tiếp tục đọc “Ai xử lý được vấn nạn ô nhiễm môi trường, tôi sẵn sàng hiến đất cho người đó!”