Gia đình binh sỹ chết trong doanh trại kêu oan ròng rã trước cổng tỉnh đội Thái Bình.

 

Một gia đình đang kêu oan ngồi trước cổng trụ sở, tôi ghé vào hỏi thấy họ nói lại sự việc như sau: em Lê Công Đức nhập ngũ từ 2016 mới được 8 tháng thì gia đình nhận được tin em chết. Lữ đoàn 147 hải quân, vùng 1, Quảng Yên, Quảng Ninh trả lời gia đình em Lê Công Đức là em đã tự sát bằng súng AK vào ngực bên trái của mình.

Tiếp tục đọc “Gia đình binh sỹ chết trong doanh trại kêu oan ròng rã trước cổng tỉnh đội Thái Bình.”

Advertisements