Nếu bạn làm quan, bạn có tham nhũng không?

Mấy thằng bạn mình lại hỏi: “Tao thấy mày cứ nói quan chức nhà nước tham nhũng, tao thấy quan nước mình bắt buộc phải tham thôi, lương thấp quá mà… còn mày thì sao, mày có bảo đảm được nếu mày sau này làm quan, mày có trong sạch, liêm chính được không, hay là còn tham nhũng quá cha người ta nữa chứ ở đó mà nói“.

46753115_614686832301619_3319346688526647296_n.jpg
Tác giả bài viết

Tiếp tục đọc “Nếu bạn làm quan, bạn có tham nhũng không?”

Advertisements