Ông Lê Quang Tự Do lấy quyền gì để cấm chia sẻ, like thông tin ngoài tuyên giáo?

Lê Quang Tự Do. Ảnh tư liệu.
Lê Quang Tự Do. Ảnh tư liệu.

Ông Lê Quang Tự Do, bí thư trung ương đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, thạc sỹ báo chí tốt nghiệp trường Mỹ. Ông nói: “Ngồi im một chỗ là yêu nước, không đọc, chia sẻ, like thông tin ngoài tuyên giáo.”

Tiếp tục đọc “Ông Lê Quang Tự Do lấy quyền gì để cấm chia sẻ, like thông tin ngoài tuyên giáo?”