Ký duyệt cho công ty thép đội vốn 4000 tỷ đồng, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải coi trời bằng vung

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải là người đã ký văn bản cho phép công ty gang thép Thái Nguyên (TISCO) đội vốn tăng thêm hơn 4000 tỷ đồng. Sau phi vụ động trời nói trên, nguyên phó thủ tướng Hoàng Trung Hải thăng hạng, vào Bộ Chính trị, hiện là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tiếp tục đọc “Ký duyệt cho công ty thép đội vốn 4000 tỷ đồng, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải coi trời bằng vung”