Người Việt nên bỏ tư duy làm từ thiện phần ngọn

Người Việt nên bỏ cái tư duy làm từ thiện, làm điều tốt, sống lương thiện, cúng dường… để tích đức cho con cháu đi.

46858661_614868135616822_2928511789941391360_n.jpg
Cô giáo Lê Vy

Tiếp tục đọc “Người Việt nên bỏ tư duy làm từ thiện phần ngọn”

Advertisements