Lạm dụng chính trị trong khoa tâm thần

 Ký giả Lê Anh Hùng căng biểu ngữ tố cáo Hoàng Trung Hải là gián điệp Tàu. Ảnh chụp trước khi Lê Anh Hùng bị bắt.
Ký giả Lê Anh Hùng căng biểu ngữ tố cáo Hoàng Trung Hải là gián điệp Tàu. Ảnh chụp trước khi Lê Anh Hùng bị bắt.

Tiến sĩ chính sách y tế Phạm Đình Bá.

Ca điển hình

Tiếp tục đọc “Lạm dụng chính trị trong khoa tâm thần”