Nạn đa thê của vua chúa Việt Nam bắt đầu từ thời nhà Đinh và kết thúc ở thời nhà Sản.

Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum ngoại tình với vợ của bạn
Chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum ngoại tình với vợ của bạn

Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Đinh, sử thần Lê Văn Hưu bình rằng: Trời đất cùng che chở, mặt trời mặt trăng cùng chiếu soi, mới sinh thành muôn vật, nảy nở mọi loài, cũng như hoàng hậu sánh với ngôi vua, cho nên mới có thể đứng đầu tiêu biểu cho nội cung, tác thành cho thiên hạ. Sử thần Lê Văn Hưu trách rằng, từ xưa mỗi vua chỉ lập hoàng hậu một người để chủ việc nội trị mà thôi, đến thời Đinh Tiên Hoàng thì bắt đầu sa đọa, một ông lập đến năm bà.

Tiếp tục đọc “Nạn đa thê của vua chúa Việt Nam bắt đầu từ thời nhà Đinh và kết thúc ở thời nhà Sản.”

Lâm vào cảnh nợ nần, báo L’humanité của đảng Cộng Sản Pháp có nguy cơ dẹp tiệm

Ảnh minh họa. Trang bìa báo L'Humanité". Martin BUREAU / AFP
Ảnh minh họa. Trang bìa báo L’Humanité”. Martin BUREAU / AFP

Trong suốt một thời gian dài, báo L’humanité ( dịch là Báo Nhân đạo) nhận nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào đầu óc thanh niên Pháp và thanh niên châu Âu. Năm nay, tờ báo Báo của đảng cộng sản Pháp lâm cảnh nợ nần và có nguy cơ phải dẹp tiệm nếu không được tiếp trợ.

Tiếp tục đọc “Lâm vào cảnh nợ nần, báo L’humanité của đảng Cộng Sản Pháp có nguy cơ dẹp tiệm”