Trung Quốc: từ trung tâm sáng tạo công nghệ đến sào huyệt ăn cắp phát minh

Tại sao từ một cường quốc sáng tạo từ 500 năm trước Trung Quốc đã thực sự trở thành cường quốc sao chép và bắt chước, cướp đoạt công nghệ dưới mọi hình thức? Ngày 1/7/2018 này, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc-Giáo sư Trương Duy Nghênh đã tham dự lễ tốt nghiệp của Viện nghiên cứu phát triển quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh. Trong buổi lễ, ông có bài phát biểu đại diện cho giáo viên với chủ đề “Tự do là một trách nhiệm”, ông nói đẩy mạnh và bảo vệ tự do là trách nhiệm của mỗi người Trung Quốc quan tâm đến vận mệnh của đất nước.

truongbaonghinh.jpg
Giáo sư Trương Duy Nghênh

Tiếp tục đọc “Trung Quốc: từ trung tâm sáng tạo công nghệ đến sào huyệt ăn cắp phát minh”

Advertisements