Nước Mỹ: Tư tưởng và Con người

hqdefault.jpg
George Friedman

Tôi may mắn nhận được một món quà sinh nhật khi tuổi đời của tôi vừa bước tới ngưỡng 40.  Món quà đó là một quyển sách có tựa: The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century xuất bản vào năm 2009 của tác giả George Friedman do nhà xuất bản Doubleday phát hành. Tựa của tác phẩm này có thể dịch ra Việt ngữ: 100 Năm Tới: Một Dự đoán cho thế kỷ 21.

Tiếp tục đọc “Nước Mỹ: Tư tưởng và Con người”