Phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A về tác động của EVFTA đến môi trường hoạt động của các nghiệp đoàn độc lập

Phóng Viên Tú Cầu, Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam thực hiện

Mới đây, ông Nguyễn Quang A, với tư cách một người nghiên cứu về xã hội dân sự, đã được Quốc hội châu Âu mời đến dự phiên điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA), sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2018. Để hiệp định này được thông qua, phía Việt Nam sẽ phải có lộ trình phê chuẩn ba công ước cơ bản còn lại của ILO, bao gồm việc cho phép thành lập các Nghiệp đoàn độc lập và tiến hành thương lượng tập thể. Vì vậy, chúng tôi đã phỏng vấn ông Nguyễn Quang A về những thay đổi mà hiệp định mang đến cho môi trường hoạt động của các nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam, và cách chúng ta tận dụng chúng.

Tiếp tục đọc “Phỏng vấn nhà nghiên cứu Nguyễn Quang A về tác động của EVFTA đến môi trường hoạt động của các nghiệp đoàn độc lập”

Ủng hộ hay phản đối EVFTA từ viễn cảnh các quyền con người và dân chủ hoá

Có những tranh luận về việc ủng hộ hay không ủng hộ việc ký và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA). Hãy xem xét từng loại ý kiến từ viễn cảnh nhân quyền và dân chủ hoá.

135821ket-thuc-co-ban-fta-viet-nam-eu-99-dong-thue-duoc-xoa-bovgxc_ZUCT

Tiếp tục đọc “Ủng hộ hay phản đối EVFTA từ viễn cảnh các quyền con người và dân chủ hoá”