Dân oan mất đất nói với dư luận viên: Các anh chị hèn lắm!

Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam ủng hộ bạn Nguyễn Thùy Dương- Dân oan mất đất vì đã đứng lên đấu tranh với sự sai trái và tham lam của những kẻ biến chất trong hàng ngũ lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh ăn cướp của dân, và sự tha hóa của đám quân tuyên giáo hạng bét- còn gọi là dư luận viên. 

47575832_530176364165511_2873618603205197824_n.jpg

Tiếp tục đọc “Dân oan mất đất nói với dư luận viên: Các anh chị hèn lắm!”