Chỉ còn 10 ngày nữa, Đoàn Thị Hương có thể chịu án tử hình tại Malaysia

 

Hai nữ cảnh sát Mã-lai hộ tống cô Đoàn Thị Hương
Hai nữ cảnh sát Mã-lai hộ tống cô Đoàn Thị Hương

Chỉ còn độ 10 ngày nữa là Đoàn Thị Hương lại phải hầu tòa và nếu bị kết tội thì theo luật pháp Ma-lay-si-a, Hương sẽ phải tử hình.

Continue reading “Chỉ còn 10 ngày nữa, Đoàn Thị Hương có thể chịu án tử hình tại Malaysia”

Advertisements